Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ WHITE ROCKS

Φροντίδα και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος

 

«Πεποίθησή μας είναι ότι η προσωπική φροντίδα και ευεξία συνδέεται άρρηκτα με τη φροντίδα και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Για αυτόν το λόγο, έχουμε δεσμευτεί να στηρίζουμε μια υγιή, ασφαλή και ζωντανή κοινότητα, ώστε να συμβάλλουμε στη διατήρηση της εταιρείας μας, καθώς και στην εξέλιξή μας μέσα από την κοινωνική υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση».

 

«Έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον, τους υπαλλήλους μας και την τοπική κοινότητα. Με σταθερό στόχο μας την αριστεία σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες, κινούμαστε πάντοτε με γνώμονα τη δεοντολογική προσέγγιση, την οποία θεωρούμε βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης. Θέλουμε πάντοτε να δείχνουμε ενδιαφέρον για τους γείτονες μας και, παράλληλα, να επιτυγχάνουμε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας».

 

Τι σημαίνει για εμάς περιβαλλοντική συνείδηση

 

Η βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν για εμάς ένα φυσικό συστατικό στοιχείο και αυτή η φιλοσοφία μας αντανακλάται στη δράση μας, που σκοπό έχει τη διαφύλαξη της πατρίδας μας, της Κεφαλονιάς. Το 2013, μετά την ανακαίνιση του ξενοδοχείου, λάβαμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις σημερινές άριστες πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει αναφορικά με το περιβάλλον. Έτσι:

 

  • Ενσωματώσαμε τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας στις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις μας.
  • Μειώσαμε τα απορρίμματα και εξοικονομήσαμε τους φυσικούς μας πόρους μέσα από μεθόδους εξοικονόμησης νερού και ενέργειας.
  • Μοιραστήκαμε τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας και προσφέραμε στους επισκέπτες μας ένα αυθεντικό βίωμα του νησιού μας.
  • Μεριμνήσαμε για την απόλυτη συμμόρφωσή μας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές.
  • Οικοδομήσαμε σχέσεις συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, μοιραστήκαμε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες μας και ευαισθητοποιήσαμε τους επισκέπτες και τους συναδέλφους μας.
  • Αναζητήσαμε συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, όποτε αυτό ήταν δυνατό.
  • Προσφέραμε τη δυνατότητα διαμονής στους μη καπνιστές επισκέπτες, απαγορεύοντας το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των ξενώνων.
  • Συνεργαστήκαμε με φορείς εθελοντισμού και οργανώσεις, προσφέροντας υποστηρικτικό έργο με τη βοήθεια των εργαζομένων στο ξενοδοχείο μας και των πόρων της επιχείρησης.